huisregels

Voor iedereen die The Movies of de FilmHallen bezoekt gelden dezelfde regels. Als u de huis- en gedragsregels overtreedt, mag u door een medewerker meteen worden verwijderd. Constatering van strafbare feiten wordt te allen tijde bij de politie gemeld. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.

TOEGANG: Het is alleen toegestaan de foyer en de zalen te bestreden met een geldig toegangsbewijs.

ROKEN: Het is niet toegestaan om binnen te roken.

OPNAMEN: Het is verboden tijdens de filmvoorstelling foto-, film- en/of geluidsopnamen te maken.

BETREDEN VAN DE ZALEN: Na aanvang van een voorstelling mag de zaal alleen betreden worden in overleg met het personeel.

KLEDING: De bioscoop stelt eisen aan uw kleding. Voldoet u niet aan die eisen, dan kunnen wij u de toegang ontzeggen.

CAMERA’S: Met uw bezoek stemt u ermee in dat er video-opnamen worden gemaakt. Na ongeregeldheden of ongevallen kunnen opnamen aan derden worden getoond.

BESCHONKEN TOESTAND: De bioscoop zal eenieder in een beschonken toestand, of onder de invloed van andere verdovende middelen, de toegang of aanwezigheid weigeren.

AGRESSIE: Bedreiging, mishandeling en andere vormen van (verbale) agressie zijn verboden.

HINDERLIJK EN AANSTOOTGEVEND GEDRAG: Wie zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt, krijgt een waarschuwing. Bij herhaling volgt verwijdering plus permanente ontzegging van de toegang.

CONSUMPTIES: U bent verplicht een consumptie te bestellen als u geen film komt kijken. U mag die consumptie alleen binnen de bioscoop consumeren. U mag geen consumpties of consumptieverpakkingen van buiten mee naar binnen nemen.

ALCOHOLISCHE CONSUMPTIES: Per 1 januari 2014 wordt alcohol alleen geschonken aan gasten van 18 jaar of ouder. Bij twijfel zullen wij om een identiteitsbewijs vragen.

TOILETGEBRUIK: Toiletruimten zijn alleen bestemd voor bezoekers met een geldig plaatsbewijs en voor individueel gebruik. Verblijf om andere reden is niet toegestaan.

HUISDIEREN: Het meebrengen van (Huis)dieren zijn niet toegestaan. Hulpdieren zijn uiteraard wel welkom.

HORECA-EIGENDOMMEN: U mag eigendommen van The Movies en de FilmHallen niet mee naar buiten nemen. Wie beschadigingen veroorzaakt is verantwoordelijk voor reparatie of vernieuwing.

EIGENDOMMEN VAN BEZOEKERS: The Movies en De FilmHallen zijn niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen.

VERLOREN EN GEVONDEN VOORWERPEN: Als u  een voorwerp vindt dat kennelijk aan een andere bezoeker toebehoort, dan dient u dat bij een medewerker in te leveren. Wie een gevonden voorwerp ophaalt, moet zich kunnen legitimeren.

KLACHTEN: Heeft u klachten, van welke aard dan ook? Meld ze bij een medewerker van de FilmHallen of via: info@themovies.nl of info@filmhallen.nl.
OK

Filmhallen.nl gebruikt cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Klik hier voor meer informatie.

De laatste films & specials direct in uw mailbox?
Stuur mij wekelijks filmtips en aanbiedingen gebaseerd op mijn gegevens. Ik ga akkoord met de privacy policy van de FilmHallen en The Movies.